Bliv Medlem, klik her.

MenuGeneralforsamling i Club Nord
- med efterfølgende mulighed for gratis at deltage i Blå Time foredraget med Club Nords bestyrelsesformand Anni G. Walther.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Club Nord
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 16:00 hos TV2 Nord, Søparken 4, 9440 Aabybro


Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår
5. Behandling af indsendte forslag
6. Fastsættelse af medlemskontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, i det omfang disse er valg, vælges for to år ad gangen
    På valg er følgende: 

  • Malou Skeel (Næstformand)
  • Lynge Jakobsen (villig til genvalg)
  • Lars Sennels (villig til genvalg)

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen, vælges for et år ad gangen. 
    På valg er følgende:

  • Trine Steffensen (1. suppleant) 
  • Janni Pedersen (2. suppleant)
  • Jørgen Skjøt (3. suppleant)

9. Valg af statsautoriteret revisor 
10. Eventuelt

Foreslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest tirsdag d. 26. februar 2019.

 

Umiddelbart efter Generalforsamlingen er der mulighed for gratis at deltage i Blå Time foredrag med Anni G. Walther, formand for Club Nord.
 

Anni G. Walther fortæller om livet bag facaden i Aalborg Kommune
Formanden for Club Nord, Anni G. Walther, fortæller om sine 39 års arbejde i Aalborg Kommune med officielle besøg i Nordjylland fra blandt andre ministerpræsident Kosygin i 1971, den danske og norske kongefamilie, præsidenter og mange andre. Tilsat mundre oplevelser som arrangør af Tall Ship Races i 1999, 2004 og 2010, samt den store koncert med Jean Michel Jarre i en noget fugtig nordjysk mose i 2002. 

Foredraget finder sted kl. 17.00 i Club Nord Lounge, Søparken4, 9440 Aabybro, 12. marts. Der serveres et glas vin og en sandwich i forbindelse med foredraget. 
Af hensyn til serveringen skal vi bede om din/jeres tilmelding til Generalforsamlingen (og eventuelt efterfølgende foredrag) på mail til clubnord@tv2nord.dk senest torsdag d. 7. marts 2019.

I mailen skal vi bede om følgende oplysninger:
1. Navn(e) på deltager(e) til Generalforsamlingen kl. 16.00
2. Ønsker du/I også at deltage i foredraget kl. 17.00 - 19.00?
3. Telefonnummer

Mange hilsner og på gensyn,
Bestyrelsen

Del på facebook