Bliv Medlem, klik her.

MenuDer indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Club Nord 
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 16:30 

Mødet afholdes online. 
 

Sidste frist for tilmelding: tirsdag 9. marts. Tilmeld med navn og antal personer ved at sende en mail til clubnord@tv2nord.dk

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af medlemskontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vælges for to år ad gangen. På valg er følgende: 

  • Lars Sennels(modtager genvalg)
  • Jørgen Skjøt (modtager genvalg)
  • Trine Steffensen (modtager genvalg)

Bestyrelsesformand Anni Walther udtræder, efter eget ønske, af bestyrelsen.

8. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen, vælges for et år ad gangen. På valg er følgende:

  • Janni Pedersen (1. suppleant) (modtager genvalg)
  • Lisbeth Sørensen (2. suppleant) (modtager genvalg)
  • Helge Thimm (3. suppleant) (modtager genvalg)

9. Valg af statsautoriseret revisor 

10. Eventuelt
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand Anni G Walther annigwalther@gmail.com i hænde senest tirsdag d. 2. marts 2021. 

GLÆD DIG ALLEREDE NU!
Besøg af Ingrid Buch. Umiddelbart efter generalforsamlingen, kan I glæde jer til at TV2 Nords chefredaktør og studievært Ingrid Buch holder et kort oplæg, med nyt fra TV2 Nord.

 

 

Del på facebook